הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
ראשי
מי אנחנו
חברי הקהילה
גבאים
רשימת גבאים
ארכיון
ספריה
שעורים
דבר תורה
אירועים
צור קשר
גבאים >> רשימת גבאים

ב"ה

 

 

 

הנהגות לעולה לתורה

 

על מנת להקל על בעלי הקריאה ולהמנע לעתים מטרחא דצבורא החלטנו להעמיד הנהגה אחת על מקומה ההלכתי.

 

העולה לתורה יפתח את ספר התורה, יראה את מקום הקריאה אשר יראהו הקורא, ישאיר את הספר פתוח, יאחז בשתי ידיו את "עץ החיים", ויברך: באהאמ"ה אשר בחר בנו וגו'. בסיום הקריאה יגלול הספר ויברך: באהאמ"ה אשר נתן לנו וגו'.

 

כבר רבותינו חלקו בנוהג זה, אך גם פסקו הלכה בענין:

 

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לב עמוד א

תנו רבנן: פותח ורואה, גולל ומברך, וחוזר ופותח וקורא, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר: פותח ורואה ומברך וקורא. מאי טעמא דרבי מאיר - כדעולא, דאמר עולא: מפני מה אמרו הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן - כדי שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה, הכא נמי - כדי שלא יאמרו ברכות כתובין בתורה. ורבי יהודה: תרגום איכא למיטעי, ברכות - ליכא למיטעי. אמר רבי זירא אמר רב מתנה: הלכה, פותח ורואה ומברך וקורא.

 

 

כך גם ברמב"ם הלכות תפילה, פי"ב ה"ה.  שולחן ערוך הלכות קריאת ספר תורה, סימן קל"ט סעיף ד'.

 

להרחבה ראה גם: תוספות על אתר, הב"ח, המהרש"א, הכלבו, הרמ"א, משנה ברורה.

 

 

                                                                             הגבאים

 


בניית אתרים בניית אתרים Media4u