הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
ראשי
מי אנחנו
חברי הקהילה
גבאים
ספריה
שעורים
דבר תורה
רשימת דוברים
פרסום הדברים
אירועים
צור קשר
דבר תורה >> פרסום הדברים
ב ר א ש י ת
 

נושא

מחבר

פרשה

שנה

על התאנה

יצחק הל-אור

בראשית

תשנ"ט

ריח וריחות

יצחק הל-אור

תולדות

תש"ס

דברי - חיים

חיים אביטל

נח

תשס"ג

דברי - חיים

חיים אביטל

וישב-חנוכה

תשס"ג

מגילה בחנוכה?

יואל פיקסלר

מקץ-חנוכה

תשס"ג

דברי - חיים

חיים אביטל

ויגש

תשס"ג

שקדים

יצחק הל-אור

וישב

תשס"ד

הדודאים

יצחק הל-אור

ויצא

תשס"ו

מספר הבאים מצרימה

יואל פיקסלר

ויגש

תשס"ו

על החניטה

יואל פיקסלר

ויחי

תשס"ז

היין ביהדות

יואל פיקסלר

נח

תשס"ח

המוסר הטבעי

אלכס צפרירי

וירא

תשס"ט

יהודה ותמר

יצחק אלדרור

וישב

תשס"ט

דברי - חיים

חיים אביטל

וארא

תש"ע

פיוטי עקידה

יואל פיקסלר

וירא

תשע"א

דברי - חיים

חיים אביטל

תולדות

תשע"א

פרשות המים

דודו ברגר

נח

תשע"ב

אחריות האדם אל מול התוכנית האלוקית בסיפור יוסף

נועה ריס

וישב

תשע"ב

דברי משה

משה בר-יוסף ויחי תשע"ד

קבר רחל וקברי האבות

יואל פיקסלר וישלח תשע"ה

דברי דוד

דוד הלפרין וישב תשע"ה

עקדת יצחק

חיים אביטל וירא תשע"ו

על מאה שערים ורחובות

יואל פיקסלר תולדות תשע"ו

מקומו של קבר יוסף

יואל פיקסלר וישלח תשע"ז
 
 
 
 

בניית אתרים בניית אתרים Media4u